INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR        CU CARACTER PERSONAL

SC POLICLINICA GRIGORESCU SRL este operator de date cu caracter personal și este înregistrată la ANSPDCP cu nr. 0018124. Vă înștiințăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate și manuale destinate furnizării de servicii medicale, care beneficiază de grad de securizare specifică. Conform cerintelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), SC POLICLINICA GRIGORESCU SRL prin reprezentantul sau legal, se obligă să administreze în condiții de confidențialitate și siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau alta persoană, în condițiile legale.

Datele colectate au ca și scop asigurarea de servicii medicale oferite de către unitatea noastră medico-sanitară. Datele cu caracter personal nu vor putea fi distribuite fără acordul dumneavoastră către terți (mass-media, firme asigurări, alte situații) sau către membrii familiei, decât dacă vă exprimați acordul în scris în acest sens. Confidențialitatea datelor personale este păstrată și după deces. De la prevederile precedente se exceptează anumite situații prevăzute de legislație (ex.: situații epidemiologice deosebite, situații climatologice deosebite, raportări către CAS – dacă e cazul, la solicitarea organelor de anchetă penală, dacă există o anchetă penală în desfășurare sau dacă există un ordin judecătoresc în acest sens, etc.). Ca și pacient, pentru a beneficia de serviciile medicale pe care le solicitați, aveți obligația de a furniza date cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru întocmirea fișelor medicale, biletelor de trimitere pentru investigații, consultații sau internare, prescripții medicale, înregistrare și identificare analize medicale, precum și pentru raportarile periodice către Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, Direcția de Sănătate Publică Cluj, CNAS și Ministerul Sănătății.

Refuzul dumneavostră de oferire a datelor necesare serviciului medical, de altfel acordat la cerere, determină imposibilitatea înscrierii în sistemul de ocrotire a sănătății din Romania și de acordare de servicii medicale. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către unitatea medico-sanitară SC POLICLINICA GRIGORESCU SRL și vor fi comunicate numai următoriilor destinatari: casa de asigurări de sănătate, direcția de sănătate publică, colegiul medicilor-dacă este cazul, și altor unități medicale ambulatorii și spitalicești (dacă este cazul, în baza prevederilor legale). Conform Regulamentului mai sus menționat și a Legii drepturilor pacientului, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată, de rectificare, „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Totodata aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul unității noastre medico-sanitare, la datele de contact menționate în antet, în atenția reprezentantului legal. Totuși, exercitarea acestor drepturi vă atrage după sine imposibilitatea acordării actului medical de către unitatea noastră. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

Contact

medic de familie

Adresa

Str. Ștefan Mora nr. 1, ap. 2
400295, Cluj-Napoca

Scrie-ne acum

13 + 8 =