Asigurarea calității

SERVICII MEDICALE LA CELE MAI ÎNALTE STANDARDE DE CALITATE

SC POLICLINICA GRIGORESCU SRL este o societate competentă, operativă, deschisă, orientată către client, având ca domeniu de activitate furnizarea serviciilor medicale și recoltarea probelor biologice.

Misiunea societății este de a asigura disponibilitatea de servicii de calitate pentru satisfacerea cerințelor clientului și a pieței.

Ne respectăm partenerii și colaboratorii prin grija față de calitatea serviciilor.

Compania noastră este în mod continuu interesată să minimizeze impactul activităților asupra mediului, precum și să crească eficiența activității, promovând principiile calității.

În cadrul societății noastre calitatea este principalul argument concurențial prin care suntem deciși să asigurăm succesul societății noastre.

Principiile de bază  și obiectivele în jurul carora este construită întreaga activitate desfășurată în cadrul societății sunt următoarele:

 • Realizarea politicii și obiectivelor calității cu respectarea legislației în vigoare și a cerințelor furnizate de client.
 • Respectarea cerințelor legale, a directivelor europene și a celorlalte reglementări aplicabile serviciilor societății;
 • Respectarea cerințelor și reglementărilor naționale și europene de mediu, aplicabile activităților desfășurate;
 • Respectarea cerințelor, satisfacerea așteptărilor clienților și ale tuturor celorlalte părți interesate;
 • Măsurarea, monitorizarea, evaluarea (analiza), îmbunătățirea continuă a performanțelor din domeniul calității și aspectelor de mediu;
 • Supravegherea permanentă a sistemului de calitate și mediu, în vederea asigurării îmbunătățirii permanente.
 • Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale, fără generarea de riscuri pentru mediu, prevenirea poluării mediului în conformitate cu reglementările naționale și europene în vigoare
 • Colectarea selectivă a celorlalte tipuri de deșeuri rezulate din activitate și valorificarea deșeurilor reciclabile.
 • Utilizarea eficientă a utilităților în vederea economisirii resurselor naturale.
 • Asigurarea instruirii permanente a angajaților în toate aspectele cerute de sistemul de management, sensibilizarea și conștientizarea întregului personal privind problemele de mediu.
 • Obținerea unei imagini excelente dovedite prin profesionalism și operativitate.
 • Asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate de către organizația noastră.
 • Însușirea, implementarea și îmbunătățirea continuă a documentelor Sistemului de management SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO 14001:2005.
 • Dezvoltarea pe mai departe a spiritului de echipă în scopul creșterii încrederii în forțele proprii.
 • Toți membrii societății trebuie să se conformeze procedurilor sistemului integrat proiectat pentru a satisface cerințele clienților, servind în același timp la protejarea intereselor societății.
 • Serviciile medicale și analizele de laborator se adresează tuturor persoanelor interesate.

Condiția de bază pentru a face ca cele mai sus expuse să devină realitate este respectarea cerințelor Sistemului de Management al calității implementat în societate conform standardului

SR EN ISO 9001:2008 și a Sistemului de Management de Mediu SR EN ISO 14001:2005.

Acest sistem oferă cadrul pentru îmbunătățirea activităților prin:

 • Semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformități apărute în cursul activității în scopul înlăturării acestora.
 • Eliminarea cauzelor ce duc la neconformități apărute în cursul activității reducând costurile noncalității.
 • Analiza periodică a datelor în scopul îmbunătățirii continue a activităților.

Conducerea societății se angajează să asigure resursele necesare pentru funcționarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat.

Managementul la cel mai inalt nivel se asigură că politica este comunicata și este disponibilă pentru toți angajații societății cât și pentru public.